Kalender


Oktober 2019

Torsdag 3 oktober
Kvinnoträff på Caféet kl 10:15

Söndag 6 oktober
Församlingsgemenskap kl 17:00 på Cafeet
Nattvard. Församlingsmöte.
Det serveras "Fish & Chips", kaffe & kaka, kostnad 100 kr

Torsdag 10 oktober
Bibelstudie på Caféet kl 15.00

Söndag 13 oktober
Gudstjänst på Caféet kl 10:30
Johan Wahlström

Torsdag 17 oktober
Kvinnoträff på Caféet kl 10:15

Söndag 20 oktober
Gudstjänst på Caféet kl 10:30
 Marie Nordvall

Onsdag 23 oktober
Sångstund på Tubberödshemmet kl 15:00
Sångstund på Klövedals äldreboende kl 16:15

Torsdag 24 oktober
Sångstund på Lilldal kl 10:30
Sångstund på Valåsen kl 11:30
Bibelstudie på Caféet kl 15:00


November 2019

Lördag 2 november
Cafékväll "Himmelska Toner" kl 18:00
Thomas Henning
Sångare från Betania Rönnäng

Söndag 3 november
Gudstjänst i Betania Rönnäng kl 10:30
Marie Nordvall

Torsdag 7 november
Bibelstudie på Caféet kl 15:00

Söndag 10 november
Gudstjänst på Caféet kl 10:30
Lena & Kent Fagerfjäll
Nattvard

Måndag 11 november
Bön för Tjörn kl 19:00
Betel Klädesholmen

Tisdag 12 november
Bönedag på Åstol
Vänner från Tanzania besöker oss. Vi ses på Elim kl 13:30

Torsdag 14 november
Kvinnoträff på Caféet kl 10:15

Lördag 16 november
Julfix på Caféet kl 13:00

Söndag 17 november
TFS-gudstjänst i Betel Klädesholmen kl 11:00

Onsdag 20 november
Bibelstudie på Caféet kl 15:00
OBS! ingen bön på kvällen

Torsdag 28 november
Kvinnoträff på Caféet kl 10:15
Avslutning för terminen


December

Söndag 1 december FÖRSTA ADVENT
Adventsgudstjänst kl 10:30
Marie Nordvall
Sång från familjen Flyckt

Kakbuffé 15:00

Torsdag 5 december
Bibelstudie på Caféet kl 15:00
Avslutning för terminen

Lördag 7 december
Julmarknad i sjöbodarna kl 14-17
Sång och musik på Caféet mot slutet

Söndag 8 december ANDRA ADVENT
Bibelstudie kl 10:30
Marie Nordvall
Församlingsmöte med fika

Söndag 15 december TREDJE ADVENT
Dopgudstjänst 16:00 på Elim
Fika på Caféet efter gudstjänst.

Måndag 16 december
Bön för Tjörn kl 19:00
Betel Klädesholmen

Onsdag 25 december JULDAGEN
Julotta på Caféet kl 07:30

Torsdag 26 december ANNANDAG JUL
Julens sånger på Caféet kl 18:00


OBSERVERA ATT ONSDAGSBÖNEN FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET FLYTTAS TILL CAFÉET, OCH ATT VI SES KL. 18:00 ISTÄLLET FÖR KL. 19:00. VÄLKOMMEN!


Varje onsdag träffas vi för bön och bibelläsning på Caféet kl. 18:00.
Varmt välkommen att vara med och dela bönegemenskapen med oss!