Kalender


Maj 2019

Onsdag 1 maj
Sångstund på Kvarnbacken kl 15:30

Torsdag 2 maj

Kvinnosamling, avslutning hos Marie, kl 10:30

Söndag 5 maj

Gudstjänst, Caféet kl 10:30
Mathias Ivarsson
Nattvard


Måndag 6 maj

Bön inför Tältmötesserien
Smedjan, Skärhamn, kl 19:00

Torsdag 9 maj

Bibelstudie - avslutning, Caféet kl 15:00

Lördag 11 maj

Församlingskväll med församlingsmöte
Caféet kl 18:00
Servering

Fredag 17 maj

Lovsångskonsert i Smedjan, Skärhamn, kl 19:00

Söndag 19 maj

TFS-gudstjänst i Smedjan, Skärhamn, kl 11:00
Konfirmationsavslutning

Söndag 26 maj

Gudstjänst, Caféet kl 10:30
Marie Nordvall
Nattvard


OBSERVERA ATT ONSDAGSBÖNEN FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET FLYTTAS TILL CAFÉET, OCH ATT VI SES KL. 18:00 ISTÄLLET FÖR KL. 19:00. VÄLKOMMEN!


Varje vecka har vi bön för Tjörn i Smedjan Skärhamn, på måndagar kl. 19:00. Varje onsdag träffas vi för bön och bibelläsning på Caféet kl. 18:00.
Varmt välkommen att vara med och dela bönegemenskapen med oss!