fredag 11 november 2016

Mötesplanering 08.11.2016 till 04.12.2016


Tisdag.             08/11 kl.19.00 Bibelläsning och Bön
Torsdag.          10/11 kl.15.00 obs. tiden. Inför Ordet i Cafét.
Söndag.           13/11 kl.11.00 Predikan, Camilla Ljungberg
Tisdag.            15/11 kl.19 Bibelläsning och Bön
Torsdag.          17/11 kl.10.15 Kvinnosamling på Cafét
Lördag.           19/11 kl.16.00 BokCaféGustav Henriksson signerar sin nya bok på Cafét
Söndag.           20/11 kl.11.00 Predikan, Rune Färdigh
                        16.00 T.F.S.-möte i Smedjan Skärhamn, Fredric Crona avtackas
Tisdag.            22/11 kl.19.00 Bibelläsning och Bön
Torsdag.          24/11 kl.15.00 Inför Ordet i Cafét
Söndag.           27/11 kl.11.00 Predikan, Jan-Erik Lewin
                                  kl.14-18 Adventsånger på Cafét
Tisdag.            29/11 kl.19.00 Bibelläsning och Bön
Söndag.           04/12 kl.11.00 Predikan, Ingvar Fredriksson