söndag 16 oktober 2016

Okt-nov

18/10 Tisdag  19.00 Bibelläsning och Bön

19/10 Onsdag 10.15  Kvinnoträff i Cafet

22/10 Lördag 14.00 OAS-möte på Klädesholm                                                          -"-      18.00 Församlingskväll i Cafet, Framtidsfrågor

23/10 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh 

25/11 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön

27/10 Torsdag 10.00 Bibelsamtal i Cafet
            -"-        18.30 Barnkören Vatoto från Afrika i Smedjan

30/10 Söndag  11.00 Predikan, Mathias Ivarsson

1/11   Tisdag    19.00 Bibelläsning och Bön

3/11   Torsdag  10.15 Kvinnosamling på Cafet

5/11   Alla Helgons Dag 11.00 Predikan, Rune Färdigh,                                    H.H:N.Förs.möte 

6/11  Söndag 18.00 Vi sjunger Hemlandssånger, Åstolpojkarna 

måndag 1 augusti 2016

September - Okt. 2016

04/09 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh
06/09 Tisdag (obs. dag) 19 Bibelläsning och Bön
08/09 Torsdag 10.15 Kvinnosamling i Cafét
11/09 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh
13/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
17/09 Lördag 18.00 i Cafét Fam. Sven Almqvist avtackas
18/09 Söndag 11.00 Predikan, Sven Almqvist
18/09 Söndag 16.00. TFS-gudstjänst Betania Rönnäng
20/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
22/09 Torsdag 10.15 Kvinnosamling o Cafét
25/09 Söndag 11.00 Predikan, Mathias Ivarsson
27/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
28/09 onsdag 15.00 Andakt på Tubberöd, 16.15 Långekärr
29/08 Torsdag 10.30 Andakt på Lilldal, 11.30 Valåsen
01/10 Lördag 18.00 Café möte med Ekkulelegruppen , Marileen Teijder
02/10 Söndag 11.00 Predikan Roland Flyckt, H.H.N. Församlingsmöte
04/10 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
06/10 Torsdag 10.15 Kvinnosamling på Cafét
08/10 Lördag 15.00 o18.00 med fika mellan. Levande Familjer. Marie Nylén. Smedjan
09/10 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh