måndag 1 augusti 2016

September - Okt. 2016

04/09 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh
06/09 Tisdag (obs. dag) 19 Bibelläsning och Bön
08/09 Torsdag 10.15 Kvinnosamling i Cafét
11/09 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh
13/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
17/09 Lördag 18.00 i Cafét Fam. Sven Almqvist avtackas
18/09 Söndag 11.00 Predikan, Sven Almqvist
18/09 Söndag 16.00. TFS-gudstjänst Betania Rönnäng
20/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
22/09 Torsdag 10.15 Kvinnosamling o Cafét
25/09 Söndag 11.00 Predikan, Mathias Ivarsson
27/09 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
28/09 onsdag 15.00 Andakt på Tubberöd, 16.15 Långekärr
29/08 Torsdag 10.30 Andakt på Lilldal, 11.30 Valåsen
01/10 Lördag 18.00 Café möte med Ekkulelegruppen , Marileen Teijder
02/10 Söndag 11.00 Predikan Roland Flyckt, H.H.N. Församlingsmöte
04/10 Tisdag 19.00 Bibelläsning och Bön
06/10 Torsdag 10.15 Kvinnosamling på Cafét
08/10 Lördag 15.00 o18.00 med fika mellan. Levande Familjer. Marie Nylén. Smedjan
09/10 Söndag 11.00 Predikan, Rune Färdigh